Sandy Beach Bodysurfing Championships 2006 Men Day 1 - pa-iki-i